Управа

Управа школе

Директор школе: Зденка Перендија
Стручни сарадник – педагог: Савета Церовина
Секретар школе: Оливера Прстојевић
Рачуновођа: Блаженка Шупета
Библиотекар: Саша Голијанин