Израда честитки

У периоду од 09. до 20. децембра, ученици од шестог до осмог разреда, правили су честитке поводом предстојећих новогодишњих и божићних празника на часовима техничког образовања. Активношћу је руководила наставница техничког образовања. Временско трајање ове активности је било по два школска часа за сваки разред.Сви ученици су учествовали и имали су могућност да испоље своје…

Read more

Игре без граница

Ученици наше школе су учествовали у „Играма без граница“ које су се одржале у дворани „Ново Сарајево“. Ово је догађај забавно-спортског карактера у којем се кроз неколико полигона тражи да дјеца покажу брзину, спретност, те склоност ка тимском раду. Учешћем на овим играма показали смо да знамо колико је спорт, те физичка активност важна за…

Read more