ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА

„Школска библиотека је мјесто на којему спавају књиге – пробудимо их! Читам, дакле – растем!“ Школска библиотека наше школе смјештена је у приземљу и представља мјесто на којем се путем књига стичу знања, умијећа и вјештине, те долази до разних информација. Школска библиотека је центар за унапређивање разних облика и метода васпитно-образовног рада, мјесто пријема…

Read more

Посјета Дјечијој библиотеци у Источном Сарајеву

У четвртак, 12.02.2016. године ученици првих разреда су посјетили Дјечију библиотеку у Источном Сарајеву. На почетку су сазнали нешто о томе шта је библиотека, која су правила понашања у библиотеци, те колико је важно читати књиге. Затим су читали музичку сликовницу „Бременски свирачи“ која их је заинтересовала зато што има и слике и текст и звук….

Read more