Савјет ученика

САВЈЕТ УЧЕНИКА

 

Јеси ли икада пожелио нечим промијенити рад у својој школи? Нервирају ли те они који се само жале на проблеме и лошу ситуацију, а да при томе не чине ништа? Ријешити проблеме могу само они који су информисани, који сами размишљају и постају активни. Оснивањем, а потом радом у Савјету ученика, атмосферу у својој школи можеш учинити пријатнијом.  У сарадњи са школом и широм друштвеном заједницом, можеш остварити властите замисли и створити бољу перспективу за будућност. Савјет ученика нуди јединствену приликуда учествујеш у обликовању свијета око тебе. Ако сада, као ученик, желиш нешто промјенити, мораш преузети одговорност.

ОПШТЕ:

Савјет ученика је организација ученика унутар школе који има за циљ рјешавање проблема ученика у школи. Активност и дјеловање ученика унутар школе је један од основних циљева Савјета. На Савјету се промовише заштита права, обавеза, те потреба и интереси ученика. Преко Савјета, сви ученици могу слободно рећи своје мишљење о проблемима унутар школе и учествовати у рјешавању тих проблема.

 

ФУНКЦИЈЕ САВЈЕТА:

су наведене у Статутушколе, а то су:

  • промовише интересе школе у локалној заједници на чијем подручју се налази школа,
  • представља ставове ученика школском одбору,
  • подстиче ангажовање ученика у раду школе,
  • промовише права ученика и подстиче друштвено-користан рад у заједници,
  • разматра питања успјеха ученика, избора ученика генерације, организовања екскурзије и излета ученика, услова рада школе и других питања утврђених актима школе,
  • учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи и
  • информише Школски одбор о својим ставовима када оцијени да је то потребно или по захтјеву Школског одбора о сваком питању које се односи на рад и управљање школом,
  • доноси пословник о раду

 

УЛОГЕ УНУТАР САВЈЕТА:

Савјет ученика чине представници одјељења (укупно њих десет). Ученици заједно сарађују у циљу рјешавања ученичких проблема у школи. На првој сјединици ученици одређују руководство Савјета, тј. предсједника, потпредсједника и записничара. Руководство Савјета, предсједник, потпредсједник и записничар морају бити чланови Савјета и они имају улогу организовати Савјет и представититренутне проблеме. Предсједник Савјета држи и организује сједнице у сарадњи са педагогом. Потпредсједник мијења предсједника током сједница на којима предсједник не присуствује, а поред тога учествује у договору организације сједница. Записничар је ученик који записује проблеме који се рјешавају током сједница и мишљења ученика у дневник Савјета.

 

ЧЛАНОВИ САВЈЕТА УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
Р.БР. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ ЗАДУЖЕЊЕ У ОКВИРУ САВЈЕТА УЧЕНИКА
1. Ђорђе Лучић II1 Члан
2. Ариан Механовић II2 Члан
3. Максим Лучић II3 Члан
4. Тара Дабић III1 Члан
5. Никола Лубура III2 Члан
6. Војин Лаловић III3 Члан
7. Софија Мичић III4 Члан
8. Лана Голијанин IV1 Члан
9. Елена Милошевић IV2 Члан
10. Андреј Обрадовић IV3 Члан
11. Наташа Трапара IV4 Члан
12. Катарина Вуковић V1 Члан
13. Јован Сладоје V2 Члан
14. Давид Мишовић V3 Члан
15. Лана Јешић VI1 Члан
16. Филип Ђорем VI2 Члан
17. Виктор Максимовић VI3 Члан
18. Филип Бастах VII1 Члан
19. Анастасија Ковач VII2 Члан
20. Александар Зекић VII3 Записничар
21. Катарина Летић VIII1 Члан
22. Ђорђе Фалаџић VIII2 Члан
23. Марија Павловић VIII3 Члан
24. Лука Трифуновић VIII4 Члан
25 Дарио Пецељ IX1 Замјеник предсједника
26. Сергеј Вуковић IX2 Члан
27. Андреј Батинић IX3 Предсједник