Савјет ученика

САВЈЕТ УЧЕНИКА

 

Јеси ли икада пожелио нечим промијенити рад у својој школи? Нервирају ли те они који се само жале на проблеме и лошу ситуацију, а да при томе не чине ништа? Ријешити проблеме могу само они који су информисани, који сами размишљају и постају активни. Оснивањем, а потом радом у Савјету ученика, атмосферу у својој школи можеш учинити пријатнијом.  У сарадњи са школом и широм друштвеном заједницом, можеш остварити властите замисли и створити бољу перспективу за будућност. Савјет ученика нуди јединствену приликуда учествујеш у обликовању свијета око тебе. Ако сада, као ученик, желиш нешто промјенити, мораш преузети одговорност.

ОПШТЕ:

Савјет ученика је организација ученика унутар школе који има за циљ рјешавање проблема ученика у школи. Активност и дјеловање ученика унутар школе је један од основних циљева Савјета. На Савјету се промовише заштита права, обавеза, те потреба и интереси ученика. Преко Савјета, сви ученици могу слободно рећи своје мишљење о проблемима унутар школе и учествовати у рјешавању тих проблема.

 

ФУНКЦИЈЕ САВЈЕТА:

су наведене у Статутушколе, а то су:

 • промовише интересе школе у локалној заједници на чијем подручју се налази школа,
 • представља ставове ученика школском одбору,
 • подстиче ангажовање ученика у раду школе,
 • промовише права ученика и подстиче друштвено-користан рад у заједници,
 • разматра питања успјеха ученика, избора ученика генерације, организовања екскурзије и излета ученика, услова рада школе и других питања утврђених актима школе,
 • учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи и
 • информише Школски одбор о својим ставовима када оцијени да је то потребно или по захтјеву Школског одбора о сваком питању које се односи на рад и управљање школом,
 • доноси пословник о раду

 

УЛОГЕ УНУТАР САВЈЕТА:

Савјет ученика чине представници одјељења (укупно њих десет). Ученици заједно сарађују у циљу рјешавања ученичких проблема у школи. На првој сјединици ученици одређују руководство Савјета, тј. предсједника, потпредсједника и записничара. Руководство Савјета, предсједник, потпредсједник и записничар морају бити чланови Савјета и они имају улогу организовати Савјет и представититренутне проблеме. Предсједник Савјета држи и организује сједнице у сарадњи са педагогом. Потпредсједник мијења предсједника током сједница на којима предсједник не присуствује, а поред тога учествује у договору организације сједница. Записничар је ученик који записује проблеме који се рјешавају током сједница и мишљења ученика у дневник Савјета.

 

САВЈЕТ У НАШОЈ ШКОЛИ:

Предсједник Савјета ученика Основне школе „Петар Петровић Његош“ је Слободанка Вујановић(IX/2), потпредсједник Срђан Лучић (VIII/3), а записничар Јелена Ковач (IX/1). Сједнице Савјета се организују најмање једном мјесечно, али обично чешће (по потреби). Чланови Савјета су:

 

 • Катарина Кнежевић (VI/1)
 • Лана Папаз (VI/2)
 • Матија Кашнић(VI/3)
 • Ана Ковачевић(VI/4)
 • Дарио Пецељ(VII/1)
 • Сергеј Вуковић (VII/2)
 • Андреј Батинић (VII/3)
 • Хелена Ћодо (VIII/1)
 • Тијана Бошковић (VIII/2)
 • Лазар Поповић (VIII/3)
 • Ивана Сулавер (IX/1)
 •  Огњен Газдић (IX/2)
 • Срђан Лучић (IX/3)