Распоред часова

НАСТАВНО ОСОБЉЕ ОДЈЕЉЕЊЕ ПОНЕДЈЕЉАК УТОРАК СРИЈЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Славка

Трапара

2₁ СЈ ММ ПД ФВ     ММ СЈ МК ОЗ     СЈ ММ ПД ФВ     ММ СЈ ЛК ЛК       СЈ ММ ФВ    
Срђана

Вучетић

2₂ СЈ ММ ПД ФВ     ММ СЈ ЛК ЛК     СЈ ММ ПД ФВ     ММ СЈ МК       СЈ ММ ОЗ ФВ    
Марија

Топаловић

2₃ СЈ ММ ПД ФВ     ММ СЈ МК       СЈ ММ ПД ФВ     ММ СЈ ЛК ЛК     СЈ ММ ОЗ ФВ    
Миланка

Шешлија

2₄ СЈ ММ ПД ФВ     ММ СЈ МК ОЗ     СЈ ММ ПД ФВ     ММ СЈ ЛК ЛК     СЈ   ММ ФВ    
Татјанa Митрушић 3₁ СЈ ММ ЛК ЛК ФВ   ММ СЈ ПД ФВ       СЈ ММ ОЗ     ММ СЈ ПД МК ФВ   СЈ ММ        
Снежана Лаловић 3₂ СЈ ММ ЛК ЛК ФВ   ММ СЈ ПД ФВ     СЈ ММ ОЗ       ММ   СЈ ПД ФВ   СЈ   ММ МК    
Дарија

Драгишић

3₃ СЈ ММ ЛК ЛК ФВ   ММ СЈ ПД ФВ     СЈ   ММ ОЗ     ММ СЈ ПД МК ФВ   СЈ ММ        
Биљана

Балчаковић

4₁   СЈ ММ ЛК ЛК   ММ СЈ ПД МК ФВ   СЈ ММ   ОЗ ФВ   ММ СЈ ПД ФВ       СЈ ММ МК    
Марта Павловић 4₂   СЈ ММ ЛК ЛК   ММ СЈ ПД МК ФВ   СЈ ММ ФВ ОЗ     ММ СЈ   ПД ФВ   СЈ   ММ МК    
Драгана Маловић Зец 4₃ ММ   СЈ ЛК ЛК   СЈ ММ ПД ФВ МК   ММ СЈ   ФВ       ММ СЈ ПД ОЗ   СЈ ММ МК ФВ    
Предраг Даничић 5₁ СЈ ММ ПР ЛК ЛК   ММ   СЈ ДР МК     СЈ ММ ПР ФВ   ММ СЈ ДР МК ФВ     СЈ ММ ОЗ    
Александра

Трапара

5₂ СЈ ММ ПР ЛК ЛК   ММ СЈ   ДР МК   СЈ ММ ПР   ФВ   ММ СЈ ДР МК ФВ   СЈ ММ ОЗ      
Маја Малетић 5₃ СЈ ММ ПР ЛК Пр     ММ СЈ ДР МК   СЈ   ММ ПР ФВ   ММ СЈ ДР МК ФВ   СЈ ММ   ОЗ    
Тијана Таушан   4₂ 4₃                     5₁ 5₃ 4₃ 5₂                 5₁ 4₂ 5₃ 5₂    
Мирјана Ступар   4₁           5₃ 5₁ 5₂ 2₃                 4₃ 3₂ 4₂ 2₂                
Драгана Ковач                                                   2₁ 2₄ 3₃ 3₁    
Јелена

Вукашиновић

                          3₁ 3₃ 4₁ 3₂                 2₁ 2₄ 3₃ 3₁  

 

 
ДЕЖУРСТВО  

ТАТЈАНА МИТРУШИЋ

ДАРИЈА ДРАГИШИЋ

СНЕЖАНА ЛАЛОВИЋ

 

 

ДРАГАНА МАЛОВИЋ ЗЕЦ

МАРТА ПАВЛОВИЋ

БИЉАНА БАЛЧАКОВИЋ

 

МАРИЈА ТОПАЛОВИЋ

ЈЕЛЕНА ВУКАШИНОВИЋ

МИЛАНКА ШЕШЛИЈА

 

ПРЕДРАГ ДАНИЧИЋ

АЛЕКСАНДРА ТОЦКИ ТРАПАРА

МАЈА МАЛЕТИЋ

 

СРЂАНА ВУЧЕТИЋ

СЛАВКА ТРАПАРА

ДРАГАНА КОВАЧ

ТИЈАНА ТАУШАН

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ РАЗР. ПОНЕДЈЕЉАК УТОРАК СРИЈЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
ПАПАЗ ГОРДАНА / 7₁ / / / / / / / / / / / 7₁ 7₁ / / / / / / / / / / 7₁ / / / / /
СТАНИШИЋ ВЕСНА 93 / 7₂ 7₃ 9₃ 9₂ 9₁ 7₃ 7₂ 9₂ 9₃ / / / / 9₁ 9₃ 7₃ 9₂ 9₁ 7₃ 7₂ 9₂ 9₃ 9₃* / / / 9₁ 7₂ /
ТЕПАВЧЕВИЋ МИРЈАНА 6₄ 6₄ 6₂ 8₃ 8₁ / / 8₁ 8₃ 6₄ 6₂ / / 8₁ 6₄ 8₃ 6₄ / / 6₄ 6₂ 6₂ 8₃ / / 6₂ 8₁ 6₄ / / /
ПОПАДИЋ АЛЕКСАНДРА / / / / 6₁ 8₂ 6₃ 8₂ 6₃ 6₁ / / / 6₁ 6₃ / / / / 6₁ 6₃ 8₂ / / / / / 6₃ 6₁ / 8₂
ТАУШАН ТИЈАНА 6₂ / / / / 9₁ 6₂ 9₃ 9₂ 6₂ / / / / / / / 6₂ 9₁ 9₃ 9₂ / / / / / / / / / /
ЛИЗДЕК СЛАВЕНКА 6₃ / / 6₃ 7₁ 8₃ 6₁ / / / 8₁ 7₃ 8₂ 6₃ 8₃ 6₄ 7₂ / / / / 7₁ 8₂ 8₁ 6₁ / / 7₂ 6₃ 6₄ 7₃
ПАНТЕЛИЋ САНЕЛА 9₁ 9₁ 9₂ 9₃ / / / / / 8₁ 7₃ 8₂ 8₃ 9₂ 7₂ 7₁ / / / 8₂ 8₃ 9₁ 8₁ 7₃ / / / 9₃ 7₁ 9₁ 7₂
БЛАГОЈЕВИЋ ДАЈАНА / / / / / / / 6₃ 6₂ / / / / 6₄ 6₁ / / / / / / / / 6₂ 6₃ / 6₄ 6₁ / / /
МИЛОВИЋ СОЊА 8₂ 8₂ 6₁ 7₁ 7₃ 6₂ 6₄ 9₁ 9₃ 6₃ / / / / / / / 9₂ 7₁ д

6₃

д

6₁

д

6₄

9₃ 8₂ 8₂* 9₁ 9₂ д

6₂

7₃ / /
НЕВЕНА ГРАБОВАЦ / / / / / / / / / / 7₂ 8₃ 8₁ / / / / / / / / / / / / 7₂ 8₃ 8₁ / / /
ЛУКЕТА МИРНА 7₂ 7₂ 7₃ 6₂ 6₃ 6₄ 8₃ / / / 8₂ 6₁ / / / 8₁ 7₁ 7₂ 7₃ / / / 6₄ 7₂ 8₃ 8₁ 6₃ 7₁ 8₂ 6₂ 6₁
ДРГАН

ЈОВОВИЋ

/ / / / / / / 9₂ 9₁ 9₃ / / / / / / / / / 9₂ 9₁ 9₃ / / / / / / / / /
ШАРОВИЋ ДОБРИЦА 7₁ 9₃ 9₁ 9₂ / / / 7₂ 7₃ 7₁ 9₂ 9₃ 9₁ 9₃ 9₁ 7₃ 9₂ 7₁ / 7₃ 9₃ 9₂ 7₁ 9₁ / 7₃ 7₁ / / / /
СИМЕУНОВИЋ НЕБОЈША 6₁ 8₃ 8₂ 8₁ / / / 6₁ 8₁ 8₂ 8₃ 6₂ 6₁* 8₂ 8₁ 6₂ 8₃ 6₁ / 8₃ 8₂ 8₁ 6₂ 6₁ / 6₁ 6₂ / / / /
БЕЛМА ХАСКОВИЋ / 6₂ 6₃ 6₁ / / / / / / 6₄ 8₁ / 9₁ 9₃ 9₂ 6₂ 8₃ 8₂ / 8₁ 6₃ 6₁ 6₄ 9₂ / / / 9₃ 8₃ 9₁
СУАДА

МУСЛИЋ

/ / / / / 7₁ 7₃ / / 7₂ / / / / / / / / / 7₂ / / / / / / / / / 7₃ 7₁
МАТЕМАТ. / 6₃ 6₄ / / / / / / / / 7₂ 6₄ / / / 6₃ 6₄ 7₂ / / / 7₂ 6₃ 6₄ 6₃ 7₂ / / / /
МИЈОВИЋ СВЈЕТЛАНА 8₃ / / / 9₂ 7₃ 9₃ / / / / 7₁ 9₁ 8₃ 8₂ 7₂ 7₃ 8₁ 8₃ / / / / 7₁ 9₁ 8₃ 8₂ 9₂ 7₂ 8₁ 9₃
ДАЛИБОР

ЧАЈЕВИЋ

/ 6₁ 8₁ 6₄ 6₄ 7₂ 7₂ / / / 9₂ 9₁ 6₂ / / / / 8₂ 9₃ 7₁ 7₁ 7₃ 7₃ / / / / / / 6₃ 8₃
ПРЖУЉ РАДМИЛА / 8₁ 8₃ 8₂ 9₁ 9₃ 9₂ / / / / / / / / / / / / / / / / / / 9₂ 9₃ 9₁ 8₃ 8₂ 8₁
СТУПАР МИРЈАНА / / / / 6₂ 6₃ 7₁ / / / / / / 7₂ 7₃ 8₂ 8₁ / / / / / / / / 9₃ 9₁ 8₃ 9₂ 6₁ 6₄
ГАВРИЛОВИЋ ЛЕНА 9₂ 9₂ 9₃ 6₄ 6₄ 7₂ 7₂ 8₃ 6₁ / / / / / / 6₃ 8₂ 9₁ 8₁ 7₁ 7₁ 7₃ 7₃ 9₂* 6₂ / / / / / /
ДУРСУН ТАЊА / 7₃ 7₁ 7₂ 8₃ 8₁ 8₂ 6₄ 6₄ 9₁ 6₃ 6₃ 9₂ 6₂ 6₂ 6₁ 6₁ 9₃ / / / / / / / / / / / / /
ХАРТ АЛЕКСАНДАР 8₁ / / / / / / 7₂ 7₁ 7₃ 6₁ 9₃ / / / / 9₁ 6₃ / 6₂ 6₄ 8₃ 6₃ / 8₁ 6₄ 6₁ 8₂ 8₁ 9₂ 6₂
ГОВЕДАРИЦА СЛАВИЦА 7₃ / / 9₁ 7₂ 6₁ 8₁ 6₂ 8₂ 8₃ / / / 7₃ 9₂ 9₃ / / / 8₁ 7₂ 6₁ 9₁ 8₃ / 8₂ 7₃ 7₃ 6₂ 9₃ 9₂
ЖЕЉКО

МИЛОШЕВИЋ

/ / / / / / / / / / 7₁ 6₄ 6₃ / / / / / / / / / / / / / / / 6₄ 7₁ 6₃
ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ МИРНА ЛУКЕТА

СОЊА МИЛОВИЋ

МИРЈАНА ТЕПАВЧЕВИЋ

ДОБРИЦА ШАРОВИЋ

НЕБОЈША СИМЕУНОВИЋ

ТАЊА ДУРСУН

СВЈЕТЛАНА МИЈОВИЋ

СЛАВЕНКА ЛИЗДЕК

БЕЛМА ХАСКОВИЋ

 

САНЕЛА ПАНТЕЛИЋ

ВЕСНА СТАНИШИЋ

ЛЕНА ГАВРИЛОВИЋ

 

       АЛЕКСАНДАР ХАРТ

СЛАВИЦА ГОВЕДАРИЦА

РАДМИЛА ПРЖУЉ