Распоред часова

Распоред часова за предметну наставу у школској 2018/2019. години:

НАСТАВНО ОСОБЉЕ РАЗР. ПОНЕДЈЕЉАК УТОРАК СРИЈЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
СТАНИШИЋ ВЕСНА 7₃ 7₃ 9₂ 9₁ 9₃ 9₃ 9₁ 9₂ 7₃ 7₂     9₂ 7₂ 7₃ 9₂ 9₁ 7₃ 7₂ 9₃   9₃ 9₁ 7₂ 7₃ *
ТЕПАВЧЕВИЋ МИРЈАНА 8₄ 8₂ 6₂ 6₃ 8₄ 6₃ 6₂ 8₄ 8₂ 6₂ 6₃ 8₂ 8₄ *     6₂ 8₄ 6₃ 8₂ 8₄ 6₃ 6₂
 ВУЧЕТИЋ СРЂАНА 6₁ 6₁ 7₁ 8₃ 6₁ 8₃ 8₁ 7₁ 6₁ * 8₁ 6₁ 6₁ 8₁ 7₁ 8₃ 8₃ 6₁ 8₁ 7₁
ТАУШАН ТИЈАНА 8₂ 7₂ 8₂ 6₁ 6₂ 6₃ 7₃ 8₂ * 7₁ 7₂ 7₃ 6₁ 6₂ 6₃ 8₂ 7₁  
ЛИЗДЕК СЛАВЕНКА 8₃ 9₁ 9₂ 9₃ 8₁ 8₃ 8₄   8₁ 8₃ 8₄ 9₂ 9₃ 8₃ * 9₁  
ПАНТЕЛИЋ САНЕЛА 7₁     7₃ 7₁ 6₁ 6₂ 6₃ 9₂ 9₃ 9₁ 7₁ 7₃ 6₁ 6₂ 6₃ 7₂ 7₁ * 9₂ 7₂ 9₃ 9₁
ХАЏАЈЛИЋ  АЛИСА / 8₁ 8₂   8₃ 8₄ 8₁ 8₃ 8₄   8₂
МИЛОВИЋ СОЊА 6₂ 7₃ 7₂ 9₁ 9₃ 9₂ 6₂ 8₁ 8₂ 8₃ 8₄ 9₃ 7₂ 7₃ 9₂     8₂ 8₄ 8₁ 8₃ 6₃ 6₂ * 9₁
РЕМОВИЋ САША / 7₁       6₁ 7₁
ЛУКЕТА МИРНА 9₂ 9₂ 8₁ 8₄ 8₃ 9₃ 8₂ 6₂ 6₁ 9₁ 6₃         8₁ 8₄ 8₂ 8₃ 9₁ 9₃ 6₃ 9₂ 6₁   9₂ * 6₂
ЈОВОВИЋ  ДРАГАН / 7₁ 7₂ 7₃ 7₃ 7₂ 7₁  
ШАРОВИЋ ДОБРИЦА 9₁ 9₃ 9₁ 7₁ 7₂ 7₃   7₃ 7₁ 7₂ 9₃ 9₁ 7₃ 7₁ 7₂ 9₁   7₂ 7₁ 7₃ 9₃ 9₁* 9₃ 9₁
ЗЕКИЋ САЊА 8₁ 8₁ 9₂ 8₂ 8₄ 8₃ 8₁ 8₂ 9₂ 8₃ 8₂ 8₁ 9₂ 8₄ 8₄ 8₁* 8₃ 8₂ 9₂   8₄ 8₁ 8₃
ТОДОРОВИЋ  МАРИЈА 6₂ 6₃ 6₁   6₁ 6₂ 6₃ 6₁     6₁ 6₂ 6₃ 6₂ 6₃
НИШИЋ  НИНИСЛАВ /   9₃ 7₃ 7₁ 7₂ 9₁ 8₃ 8₄ 6₂     7₂ 7₃ 7₁ 6₃ 6₁ 8₂ 8₃ 8₄ 9₁ 9₃ 6₂ 8₂ 6₃ 6₁
ДЕЛИЋ ТАМАРА / 9₂ 8₁   8₁ 9₂  
СТЈЕПАНОВИЋ  НИКОЛИЈА / 6₃ 6₃     7₁ 7₁ 9₁ 9₁ 8₃ 8₃ 9₃ 9₃ 8₂ 8₂ 7₂ 7₂ 8₄ 8₄ 7₃ 7₃ 6₁ 6₁ 9₂ 9₂
ИНФОРМАТИКА ДОПУНА 8₁                       6₂ 6₂
МИЈОВИЋ СВЈЕТЛАНА   7₁ 7₂ 9₁ 9₂ 9₃ 8₃ 8₁ 8₂ 8₄ 7₃ 7₁ 7₂ 9₃ 9₁ 9₂ 8₁   8₄ 8₃ 7₃ 8₂
ПРЖУЉ РАДМИЛА / 8₄ 8₃ 8₂ 9₁ 8₁ 9₂ 8₄ 9₃ 9₁ 8₂ 8₃ 9₂ 8₁ 9₃
СТУПАР МИРЈАНА /     7₁ 9₃ 9₂ 9₁ 8₂ 8₃ 8₁ 6₃ 6₁ 6₂     7₂ 7₃ 8₄
ГАВРИЛОВИЋ ЛЕНА 7₂ 6₃ 6₃ 7₁ 7₁ 9₁ 9₁ 8₃ 8₃ 9₃ 9₃ 8₂ 8₂ 7₂ 7₂ 8₄ 8₄ 7₃ 7₃ 7₂* 9₂ 9₂
КУБАТЛИЈА  МЛАДЕН         8₁   6₁ 6₁ 6₂ 6₂
МИРКОВИЋ СИЛВАНА /       6₂ 8₄ 6₃ 6₁ 7₂ 7₃ 9₁ 6₂ 6₃ 7₁ 9₂ 8₂ 8₁ 9₃ 6₁ 8₃
ХАРТ АЛЕКСАНДАР 6₃ 8₃ 8₄ 6₂ 6₁ 8₂ 6₃ 7₂ 8₁ 6₃* 9₂ 9₃       6₁ 6₂ 6₃ 9₁     7₃ 7₁
ГОВЕДАРИЦА СЛАВИЦА 9₃ 6₁ 7₂ 7₃ 9₂ 9₃ 8₂ 6₂ 6₃ 9₃* 9₂ 8₁ 6₂ 7₁     7₃ 6₁ 7₂ 9₃ 7₁ 6₃ 8₂ 8₁
МИЛОШЕВИЋ ЖЕЉКО / 9₁ 8₄ 8₃ 8₃ 9₁ 8₄
ЕЋИМОВИЋ НИНА / 6₁ 6₂ 6₃
ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ  СОЊА МИЛОВИЋ ДОБРИЦА ШАРОВИЋ СВЈЕТЛАНА МИЈОВИЋ САНЕЛА ПАНТЕЛИЋ РАДМИЛА ПРЖУЉ
МИРНА ЛУКЕТА СИЛВАНА МИРКОВИЋ САЊА ЗЕКИЋ СЛАВЕНКА ЛИЗДЕК НИКОЛИЈА СТЈЕПАНОВИЋ
АЛЕКСАНДАР ХАРТ СРЂАНА ВУЧЕТИЋ МИРЈАНА ТЕПАВЧЕВИЋ ВЕСНА СТАНИШИЋ ЛЕНА ГАВРИЛОВИЋ
ТИЈАНА ТАУШАН СЛАВИЦА ГОВЕДАРИЦА МИРЈАНА СТУПАР НИНОСЛАВ НИШИЋ МАРИЈА ТОДОРОВИЋ