Простор

ЈУ ОШ „Петар Петровић Његош“ данас броји 31 одјељење од  I-IX разреда. Нашу школу тренутно укупно похађа 761 ученик.

Наша школа располаже разноврсном опремом као и великим бројем кабинета, односно учионица. Од I до V разреда  одвија се разредна настава, док је у распону између VI и IX разреда организована кабинетска настава.  Учионички простор школе чине 12 универзалних учионица (за наставу свих предмета) и 4 кабинета. Остале просторије школе су:  2 кабинета за директора и помоћника,  кабинет за стручне сараднике, библиотека, кухиња, трпезарија, зборница, 5 просторија за пријем родитеља, два административна блока (канцеларије), 6 ходника и холова, 4 оставе, котловницу, 5 мушких и женских тоалета (женски, мушки-спрат и приземље).

Кабинет информатике располаже са 12 рачунара. Кабинети математике садрже комплет геометријских тијела и прибора неопходних за наставу. Кабинети српског језика садрже приручнике за рад и зидне слике које ученицима олакшавају усвајање наставног садржаја. Кабинет физике и хемије садржи сву неопходну опрему за извођење задатих експеримената и задатака.  Кабинет техничког образовања садржи  комплетну опрему за извођење наставе. Кабинет географије располаже великим бројем географских карти и дијапозитива. У кабинету историје налазе се историјске карте као и портрети познатих историјских личности. Кабинет музичке културе располаже касетофоном и разноврсним инструментима. Канцеларије школе располажу штампачима и скенерима које олакшавају рад наставном и ваннаставном особљу. У библиотеци школе налази се стручна литература и књижна грађа. Продужени боравак, који посједује ЈУ Основна школа „Петар Петровић Његош“  располаже дидактичким материјалом, конструктивним играчкама, итд. Кабинет страних језика опремљен је интерактивном таблом, а посједујемо и два пројектора.

15.3.2019. свечано је отворена СТЕМ лабораторија у нашој школи. Ово је једна од специјализованих СТЕМ учионица које ће се у организацији Save the children, уз подршку USAID-a отворити у основним и средњим школама широм Босне и Херцеговине. Кључна сврха СТЕМ наставе јесте  да млади људи владају функционалним знањима и способношћу повезивања различитих дисциплина у нове компетенције. Такође, СТЕМ настава подстиче ученике да развијају кључне компетенције и вјештине како би учествовали у економији знања.

СТЕМ је скраћеница која означава природне науке, технологије, инжењерство и математику (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Овај концепт подразумјева да се математика, хемија, физика,  биологија, информатика и техничко образовање изучавају у међусобној корелацији, логично повезани и примјенљиви на стварни живот. На тај начин, развија се критичко мишљење и самосталност, те јача дугорочна сврха уче.

Предности СТЕМ приступа у образовању је занимљивије учење, поред апстрактних, уче се и конкретне ствари, захваљујући конкретним знањима, млади лакше долазе до посла, проширује се база за развој СТЕМ индустрије и економије засноване на знању.