Простор

ЈУ Основна школа „Петар Петровић Његош“ данас броји 28 одјељења од  I-IX разреда, а од тога је 17 одјeљења од I до V разреда и 11 одјељења од VI до IX разреда. ЈУ Основну школу „Петар Петровић Његош”  тренутно укупно похађа 699 ученика.

Наша школа располаже разноврсном опремом као и великим бројем кабинета, односно учионица. Од I до V разреда  одвија се разредна настава, док је у распону између VI и IX разреда организована кабинетска настава.  Учионички простор школе чине 12 универзалних учионица (за наставу свих предмета) и 4 кабинета. Остале просторије школе су:  2 кабинета за директора и помоћника,  кабинет за стручне сараднике, библиотека, кухиња, трпезарија, зборница, 5 просторија за пријем родитеља, два административна блока (канцеларије), 6 ходника и холова, 4 оставе, котловницу, 5 мушких и женских wc-ova (женски, мушки-спрат и приземље).

Кабинет информатике располаже са 12 рачунара. Кабинети математике садрже комплет геометријских тијела и прибора неопходних за наставу. Кабинети српског језика садрже приручнике за рад и зидне слике које ученицима олакшавају усвајање наставног садржаја. Кабинет физике и хемије садржи сву неопходну опрему за извођење задатих експеримената и задатака.  Кабинет техничког образовања садржи  комплетну опрему за извођење наставе. Кабинет географије располаже великим бројем географских карти и дијапозитива. У кабинету историје налазе се историјске карте као и портрети познатих историјских личности. Кабинет музичке културе располаже касетофоном и разноврсним инструментима. Канцеларије школе располажу штампачима и скенерима које олакшавају рад наставном и ваннаставном особљу. У библиотеци школе налази се стручна литература и књижна грађа. Продужени боравак, који посједује ЈУ Основна школа „Петар Петровић Његош“  располаже дидактичким материјалом, конструктивним играчкама и касетофоном.