Додатна упутства о начину комуникације између ученика и наставника током наставе на даљину

У складу са обавјештењем Министарства просвјете и културе РС обавјештавамо ученике и родитеље да уколико ученици немају приступ интернету, потребно је да ступе у контакт са одјељенским старјешином, како би комуникацију са предметним наставником остварили на неки други начин (путем телефонског позива, СМС порука и слично). Уколико ученици немају телефоне путем којих би одјељенске старјешине/предметни…

Read more

Обавјештење о новом термину тестирања и интервјуа

Након упутства од стране Министарства просвјете РС да се све започете конкурсне процедуре морају завршти, обавјештавамо кандидате који су испунили услове Конкрурса за радно мјесто наставник математике на одређено вријеме вријеме, по Конкурсу објављеном у „Гласу Српске“, дана 4.3.2020. године о новом термину тестирања и интервјуа. Тест ће се обавити 20.3.2020. године у 13:00 часова, а интервју…

Read more