Оснивање и развој Школе

ЈУ ОШ „Петар Петровић Његош“ основана је 8.06.1966. године. Оснивач је била СО Илиџа. Од оснивања школа није прекидала рад, па ни за вријеме четверогодишњег рата, када се радило под тешким условима и са великим степеном ризика. ЈУ ОШ „Петар Петровић Његош“ припада категорији расељених школа БиХ.

По потписивању Дејтонског споразума школа је дислоцирана са западног на источни дио општине Источна Илиџа. На новом локалитету школа је привремено смјештена на подручју општине Источно Ново Сарајево, у приземљу бивше касарне Славиша Вајнер-Чича, гдје смо се налазили до 11.09.2009. године. Услови у којима смо радили били су веома тешки, јер простор у коме је тада школа била смјештена ни изблиза није задовољавао педагошке стандарде.

На основу Одлуке Владе Републике Српске од 8.8.1996. године школа је наставила да ради као правни насљедник три илиџанске школе: „Глиша Јанковић“, „Бранко Радичевић“ и „Петар Петровић Његош“. Сви тадашњи ученици и наставници припадали су категорији расељених лица.

Влада Републике Српске на сједици одржаној 19.11.2007. године издвојила је средства из Развојног програма за изградњу нове школске зграде. СО Источна Илиџа укључила се у рјешавање овог проблема додјелом земљишта за изградњу школске зграде, израдом пројектнре документације, издавањем грађевинске дозволе и прикључивање школе на гас, струју и воду.

У новоизграђену школску зграду уселили смо 11.09.2009. године са почетком школске 2009/10. године у којој радимо већ шесту годину. Изградњом нове школске зграде створени су услови за рад који ће послужити ученицима као додатни мотив за постизање бољих резултата, како у учењу, тако и у ваннаставним активностима. U 2018-ој години почела је изградња фискултурне сале. Крај радова очекује се у априлу 2019. године.

У школској 2018/19. години у школи је уписано 761 ученика распоређених у 31 одјељење. Настава из свих предмета је стручно заступљена и одвија се у двије смјене.

У школи је запослено 74 радника, од тога 56 у наставном процесу и 18 ваннаставних радника.
Школа се може похвалити са изузетним резултатима које постижу како у наставним, тако и у ваннаставним активностима. То показује веома висок пласман ученика на такмичењима, како републичког, тако и државног нивоа, а дипломе за освојена прва мјеста сваке године украшавају школске зидове.

МИСИЈА ШКОЛЕ

Пролазећи кроз процес реформе школства наша школа је успјела да постане ближа  и отворенија за сарадњу и кооперацију са ученицима, родитељима, локалном заједницом.Трудимо се да школа буде мјесто у ком ће ученици максимално исказати своје способности, мишљења,склоности;дозволити ученицима да самостално, али уз усмјеравање наставника и другог стручног кадра, проширују поље свог интересовања у учењу или надарености.

Трудимо се да школа буде полигон на ком ће знање, таленат и идеја ученика бити најбоље награђена и испраћена.Стварамо код ученика свјест да образовање и таленат иду „руку под руку“.Ваннаставне активности подстичу ученике у изражавању   индивидуалних способности, што се одражава позитивно на праћење редовне наставе.

Сви ученици имају иста права и једнаке шансе да постигну свој максимум.Његујемо поштовање разлика у етничком , социјалном и сваком другом смислу.Развијамо осјећај припадности ученика школи ,ужем и ширем завичају , свом народу , култури ,обичајима као и припадност савременом току цивилизације.

Развој добрих међуљудских односа између наставног кадра , школског особља и родитеља има посебан акценат на путу наше мисије .

ВИЗИЈА ШКОЛЕ

 Желимо да постанемо школа:

  • која квалитетно и занимљиво креира вријеме;
  • у којој су наставници сарадници, координатори и савјетници које ђаци уважавају и радо испуњавају своје обавезе;
  • у којој се ученици осјећају сигурно и уважавано;
  • у којој ће се константно унапиријеђивати васпитни и образовни рад;
  • у којој ће се тежити да се часови организују уз савремена наставна средства и савременим методама.

Ми признајемо ученике као нашу највећу вредност. Спремни смо да све стручне и интелектуалне потенцијале ставимо у функцију провођења реформе образовања која је усмјерена на подизање квалитета васпитно-образовног процеса и стварање партнерских односа са родитељима и локалном заједницом.

 ПРОШИРЕНИ ПРОГРАМ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ:
ВРСТА ПРОШИРЕНОГ ПРОГРАМА РАЗРЕДИ БРОЈ ГРУПА БРОЈ УЧЕНИКА ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 1,2 и 3 5 124 03.09.2018.до 18.06.2019.год. Јелена Ђајић, Биљана Нишић, Милица Бадњар, Јована Папаз, Јована Перишић, Драгана Ковач
ЈУТАРЊЕ ЧУВАЊЕ
ЕКСКУРЗИЈА 8 4 92 10.06.до 14.06 2019.год. Сања Зекић, Тијана Таушан, Славенка Лиздек и Мирјана Тепавчевић
ИЗЛЕТИ Од 1. до 9.разреда 9 761 9.,10. и 5.мјесец Директор, педагог, одјељењске старјешине
ШКОЛА У ПРИРОДИ 4.разред 4 91 27.05.до 31.05.2019.год. Сања Копривица, Соња Станишић, Марија Топаловић и Дуња С.Тинтор
ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ДЈЕЦУ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ Дјеца полазници припремне наставе 2 50 март-мај 2019.год. Васпитач или професор разредне натсаве ангажован са Бироа за запошљавање