Кодекс понашања

КОДЕКС ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

ОНИ КОЈИ ЗНАЈУ НЕКА СЕ ПОДСЈЕТЕ,
ОНИ КОЈИ НЕ ЗНАЈУ – НЕКА НАУЧЕ

Ученици су обавезни:
1) да буду у школи најмање 10 минута прије почетка наставе или другог облика образовно-васпитног рада;
2) да се придржавају Правила и других општих аката Школе у просторијама Школе и школском дворишту, на другом мјесту на којем се изводи образовно-васпитни рад, као и на путу између куће и Школе;
3) да се за рјешавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима, трећим лицима, обраћају одјељенском старјешини, педагогу школе, а по потреби секретару и директору Школе;
4) да редовно похађају наставу и друге облике образовно-васпитног рада;
5) да не закашњавају на наставу и друге облике образовно-васпитног рада;
6) да савјесно раде на усвајању знања и вјештина прописаних школским програмом;
7) да не ометају извођење наставе и не пропуштају час или други облик образовно-васпитног рада без претходног одобрења наставника;
8) да поштују личност других ученика и запослених у Школи;
9) да се културно понашају према другим ученицима, запосленима, родитељима ученика и трећим лицима;
10) да се пристојно одијевају, брину о личној хигијени и уредности;
11) да благовремено правдају изостанке;
12) да чувају личну имовину, имовину других ученика и имовину Школе;
13) да се старају о чистоћи и естетском изгледу школских просторија и школског дворишта;
14) да за вријеме наставе поштују забрану употребе мобилних телефона и других средстава којима се омета рад;
15) да у Школу, школском дворишту, за вријеме образовно-васпитног рада, ван зграде Школе и школског дворишта, као и на путу између куће и Школе, не носе оружје, или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тијело других ученика, запослених, родитеља ученика, трећих лица или се може нанијети материјална штета;
16) да се уздржавају од употребе дувана, алкохола, наркотичких и сличних средстава и од подстрекавања других ученика на такву употребу;
17) да се уздржавају од изазивања туча и учествовања у тучи;
18) да се уздржавају од употребе псовки у међусобним комуникацијама;
19) да се уздржавају од изражавања националне, расне и вјерске нетрпељивости;
20) да о својим правима, обавезама и одговорностима буду информисани од стране одјељенског старјешине, наставника и осталих запослених у Школи.

ВЕОМА ЈЕ УГОДНО И ПРИЈАТНО И ДОПРИНОСИ ДА О СЕБИ МИСЛИМО КАО ИСТИНСКИ ЦИВИЛИЗОВАНИМ БИЋИМА.