Екстерна провјера постигнућа ученика петог и шестог разреда у школској 2015/16. години

Датум: 22.04.2016. године

Број: 07/2.01/031-614-254/16

Датум:  22.04.2016. године

 

ОСНОВНИМ ШКОЛАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

н/р директора

 

ПРЕДМЕТ: Екстерна провјера постигнућа ученика петог и шестог разреда у школској 2015/16. години

 

Према Програму рада за 2016. годину, Републички педагошки завод ће вршити екстерну провјеру постигнућа ученика петог и шестог разреда основне школе. У складу с наведеним обавјештавамо  Вас о сљедећем:

– Провјеру постинућа ученика 5. разреда вршићемо из српског језика и математике.

– Провјеру постигнућа ученика 6. разреда, вршићемо из основа информатике.

– Провјеру постигнућа ученика вршићемо низом задатака објективног типа, са захтјевима који не излазе из оквира наставног плана и програма.

 

– Провјера постигнућа ученика планирана је за 26. мај 2016. године.

 

Очекујемо да с овим информацијама упознате наставнике у Вашој школи, као и да обезбиједите да са вредновањем постигнућа, на адекватан начин, буду упознати ученици и њихови родитељи.

          Циљ поменутог вредновања постигнућа ученика јесте утврђивање степена остварености очекиваних исхода дефинисаних наставним планом и програмом одређеног наставног предмета. Поред овог основног циља, постоје и посебни циљеви као: навикавање ученика на рјешавање низа задатака објективног типа, поштовање правила и прописане процедуре; утврђивање способности ученика за рјешавање одређених типова задатака; повећање објективности вредновања постигнућа ученика. На основу добијених резултата Завод ће радити одређене анализе и донијети препуруке за наредна поступања, а школа доноси одлуку о томе на који начин ће користити појединачна постигнућа ученика и да ли ће она утицати на  укупно постигнуће ученика из наведених предмета, текуће школске године.

Информације и упутства о процедури  вредновања постигнућа доставићемо накнадно.

 

С поштовањем,

 

Директор

Др Предраг Дамјановић

Допис