Додатна упутства о начину комуникације између ученика и наставника током наставе на даљину

У складу са обавјештењем Министарства просвјете и културе РС обавјештавамо ученике и родитеље да уколико ученици немају приступ интернету, потребно је да ступе у контакт са одјељенским старјешином, како би комуникацију са предметним наставником остварили на неки други начин (путем телефонског позива, СМС порука и слично).

Уколико ученици немају телефоне путем којих би одјељенске старјешине/предметни наставници могли успоставити комуникацију са њима, одјељенске старјешине су у обавези да успоставе комуникацију са родитељима/старатељима тих ученика, те да на тај начин дају повратне информације о задацима, те им појасне евентуалне нејасноће.

Школа наставницима и ученицима ставља на располагање лаптопе за ученике и наставнике (који немају пуњаче), које ће издати ученицима, тј. наставницима на реверс, уз напомену да је истим потребно руковати са пажњом и вратити их у школу неоштећене. Заинтересовани се могу јавити у понедјељак у термину од 9:00 до 13:00 часова на број телефона: 057 318 895 ради договора о преузимању истих. Приликом уласка у школу потребно је носити сву потребну заштитну опрему (маске и рукавице).

Ученици и наставници имају на располагању нову платформу Министарства просвјете и културе еНастава (https://enastava.skolers.org) на којој се налазе школски часови реализовани путем РТРС-а, као и додатна упутства.

Асистенти, који су ангажовани у школи као техничка подршка ученицима са сметњама у развоју, ће у договору са родитељима/старатељима установити начин њиховог ангажовања за вријеме трајања оваквог вида наставе.