Ранг листа Комисије за обраду приједлога за ученика генерације школске 2019/2020. године

Комисија за обраду приједлога за ученика генерације школске 2019/2020. год. на свом састанку одржаном дана 22.05.2020.год. на основу члана 75 Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/17 и 31/8), Правилника о избору и проглашење ученика генерације у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ бр.45/12, 38/13) утврдила је сљедећу ранг листу…

Read more

Ученик генерације

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ   Ученик генерације се бира сваке школске године, а поступци и правила избора ученика генерације су одређени Правилником о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи. За ученика генерације у школи бира се ученик деветог разреда који је током цјелокупног основног образовања и васпитања у својој генерацији имао одличан општи успјех у…

Read more