Ученик генерације

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ   Ученик генерације се бира сваке школске године, а поступци и правила избора ученика генерације су одређени Правилником о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи. За ученика генерације у школи бира се ученик деветог разреда који је током цјелокупног основног образовања и васпитања у својој генерацији имао одличан општи успјех у…

Read more