Кодекс понашања

КОДЕКС ПОНАШАЊА УЧЕНИКА ОНИ КОЈИ ЗНАЈУ НЕКА СЕ ПОДСЈЕТЕ, ОНИ КОЈИ НЕ ЗНАЈУ – НЕКА НАУЧЕ Ученици су обавезни: 1) да буду у школи најмање 10 минута прије почетка наставе или другог облика образовно-васпитног рада; 2) да се придржавају Правила и других општих аката Школе у просторијама Школе и школском дворишту, на другом мјесту на…

Опширније

Ученик генерације

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ   Ученик генерације се бира сваке школске године, а поступци и правила избора ученика генерације су одређени Правилником о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи. За ученика генерације у школи бира се ученик деветог разреда који је током цјелокупног основног образовања и васпитања у својој генерацији имао одличан општи успјех у…

Опширније