Савјет родитеља

САВЈЕТ РОДИТЕЉА   Васпитно-образовне задатке школа не може ефикасно реализовати без пуне сарадње са родитељима ученика. Савјет родитеља је кључна спона између наставничког колектива и родитеља ученика. Преко Савјета родитеља се организованије утиче не само на педагошко-психолошко образовање родитеља и остваривање јединства утицаја, већ и на укључивање родитеља у остваривање појединих одгојно-образовних задатака школе.  …

Read more