Еколошкa секцијa је обиљежила 1. десембар-Свјетски дан борбе против СИДЕ

У оквиру Еколошке секције је обиљежен 1. десембар-Свјетски дан борбе против СИДЕ са циљем да се добије подршка јавности и развију  програми за превенцију ширења ХИВ инфекције као и да се обезбједи едукација и промовише подизанје свијести ученика о проблемима у вези са ХИВ-ом.  Поводом овога датума чланови еколошке секције наше школе, заједно са наставником…

Read more

СЕКЦИЈЕ 2019/2020.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ Редни број НАЗИВ СЕКЦИЈЕ БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ГРУПА НЕДЕЉНО ЧАСОВА ГОДИШЊЕ ЧАСОВА ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ 1 Еколошка 30 2 2 72 Милица Шпирић 2 Саобраћајна 20 1 2 72 Лена Гавриловић 3 Информатичка 15 1 1 36 Марија Тодоровић 4 Ритмичка 25 1 2 72 Дајана Миловић, Сања Мастилица 5 Драмско-рецитаторска од 2-5.раз….

Read more