СЕКЦИЈЕ 2019/2020.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ Редни број НАЗИВ СЕКЦИЈЕ БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ГРУПА НЕДЕЉНО ЧАСОВА ГОДИШЊЕ ЧАСОВА ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ 1 Еколошка 30 2 2 72 Милица Шпирић 2 Саобраћајна 20 1 2 72 Лена Гавриловић 3 Информатичка 15 1 1 36 Марија Тодоровић 4 Ритмичка 25 1 2 72 Дајана Миловић, Сања Мастилица 5 Драмско-рецитаторска од 2-5.раз….

Read more

ВРИЈЕМЕ ИНФОРМАЦИЈА ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ОД I-IX РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

ВРИЈЕМЕ ИНФОРМАЦИЈА ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ОД I-IX РАЗ. У ШК.2019/20.ГОД.   РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ ИМЕ И ПРИЗИМЕ ОДЈЕЉЕЊСКОГ СТАРЈЕШИЕ                                             ВРИЈЕМЕ   ПОНЕДЈЕЉАК   УТОРАК   СРИЈЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК I-1 ТАТЈАНА ТЕПАВЧЕВИЋ     10.00 – 10.45 17.00 – 17.45     I-2 СНЕЖАНА ЛАЛОВИЋ   11.00 – 11.45 17.00 – 17.45…

Read more