Помоћно особље

Ноћни чувар Момир Мочевић Домар Бошко Тешановић Радница у кухињи Ранка Мочевић Радница на одржавању хигијене Драгица Гогић Радница на одржавању хигијене Љиљана Вујовић Радница на одржавању хигијене Радмила Пророк Радница на одржавању хигијене Милкица Шкрба Радница на одржавању хигијене Александра Шаровић Радница на одржавању хигијене Зора Говедарица Котлар Срђан Грачанин

Read more

Разредна настава

Биљана Балчаковић Наставник разредне наставе Марта Павловић Наставник разредне наставе Драгана Маловић-Зец Наставник разредне наставе Данка  Маљукановић Наставник разредне наставе Дајана  Милојевић Наставник разредне наставе Александра Тоцки-Трапара Наставник разредне наставе Маја  Малетић Наставник разредне наставе Раденка  Мочевић Наставник разредне наставе Ана  Чворо Наставник разредне наставе Сања  Мастилица Наставник разредне наставе Маја  Бунијевац Наставник разредне наставе…

Read more