Простор

ЈУ ОШ „Петар Петровић Његош“ данас броји 31 одјељење од  I-IX разреда. Нашу школу тренутно укупно похађа 761 ученик. Наша школа располаже разноврсном опремом као и великим бројем кабинета, односно учионица. Од I до V разреда  одвија се разредна настава, док је у распону између VI и IX разреда организована кабинетска настава.  Учионички простор школе…

Read more