Додатна упутства о начину комуникације између ученика и наставника током наставе на даљину

У складу са обавјештењем Министарства просвјете и културе РС обавјештавамо ученике и родитеље да уколико ученици немају приступ интернету, потребно је да ступе у контакт са одјељенским старјешином, како би комуникацију са предметним наставником остварили на неки други начин (путем телефонског позива, СМС порука и слично). Уколико ученици немају телефоне путем којих би одјељенске старјешине/предметни…

Read more