ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА

„Школска библиотека је мјесто на којему спавају књиге – пробудимо их!

Читам, дакле – растем!“


Школска библиотека наше школе смјештена је у приземљу и представља мјесто на којем се путем књига стичу знања, умијећа и вјештине, те долази до разних информација. Школска библиотека је центар за унапређивање разних облика и метода васпитно-образовног рада, мјесто пријема и дистрибуције важних информација у школи.

Школска библиотека располаже фондом од 10 109 књига, од тога 90% је књига за дјецу (лектира), а остатак представља литературу за наставнике распоређену по предметима. Од часописа у библиотеци можете пронаћи Просвјетни преглед. Библиотека располаже са 109 примјерака периодике, које је још у процесу обраде.

Обрада библиотечке грађе се врши преко алфабетског каталога, те се упоредо води стручни и упоредни каталог (електронска форма).

Посјетите нас јер можете посуђивати, читати књиге и часописе, истраживати по рјечницима,енциклопедијама, лексиконима и Интернету, дружити се, играти, пронаћи занимљиве информације за реферате или домаће задатке!

Радно вријеме библиотеке је сваким даном од 8:00 – 15:00 сати.

Библиотекар: Саша Голијанин

ПРАВИЛА  БИБЛИОТЕКЕ

  • Библиотека је заједничка својина, како библиотекара тако и читалаца, те мора постојати обострана брига и сарадња;
  • Посјетиоци су обавезни да у највећој мери одржавају ред и тишину у библиотеци;
  • Поштовање другог и пажња стварају добру атмосферу;
  • Конфликте и критичне ситуације рјешавамо љубазно, рационално и стрпљиво;
  • Читаоци су дужни да позајмљене књиге, часописе или новине врате неоштећене;
  • Храна се не користи у библиотеци;
  • Уредно облачење и одржавање личне хигијене представљају вид обзира према читаоцима и библиотекарима;
  • Обзирност је један од елемената културног опхођења.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Полице попуњене књигама

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Библиотекар Саша Голијанин

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ученици стоје у реду да позајме књиге из библиотеке (радо виђен призор)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Путоказ за библиотеку

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Лијепа мисао

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ученица чита књиге у библиотеци

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ученица користи компјутер са приступом интернету за истраживање.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ученица прелистава књигу

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ученик тражи књигу која ће му помоћи у изради школских задатака

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ученици разговарају о књизи

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Путоказ лијепих мисли које воде у библиотеку