Угледни час

.Дана 20.02.2019.године учитељица Татјана Тепавчевић је одржала угледни час из наставног предмета Познавање природе. Наставна јединица је била из теме Станишта и животне заједнице, култивисана станишта и животне заједнице, а наставна јединица Воћњак и виноград, карактеристике станишта и животне заједнице.

У уводном дијелу часа ученици су поновили научени садржај кроз постављена питања. Затим су кроз рјешавање укрштенице добили ријеч која нам је важна за здравље, а то је воће, као мотивацију за даљи рад. Кроз егземпларне садржаје ученици су поновили досадашња знања о воћњаку и винограду, а уз помоћ апликације су поновили грађу биљке. Формирањем група Коштуничаво воће, Јагогодичасто воће и Јужно воће, Тропско воће и Винова лоза започео је рад на наставним листићима. Ученици су приступили учењу аналогних садржаја. Након излагања група ученици су на самом крају часа играли игру Чаробна врећица.