Угледни час

Дана 15.5.2019. године учитељица Маја Малетић је одржала угледни час из наставног предмета природа и друштво. Наставна јединица је била „Домаће животиње“.

Кроз фронталне уводне активности ученици су извођењем луткарске представе „Препирка“ и понављањем досадашњих знања о домаћим животињама мотивисани за даљи рад на карактеристикама домаћих животиња. Представу су ученици припремали на часу српског језика, а лутке су израдили на часовима ликовне културе.

Учитељица је уз помоћ апликације (мапе ума) обрадила егземпларне садржаје и упознала ученике са карактеристикама говечета.

Формирано је пет група. Након што су ученици изабрали вође група услиједило је учење аналогних садржаја са наставних листића. Задатак сваке групе је био да израде мапу ума на радним материјалима које су добили. Прва група бавила се карактеристикама коња, друга група карактеристикама овце и козе, трећа група карактеристикама свиње, четврта група карактеристикама пса и мачке и пета група карактеристикама живине.

Након завршетка групног рада вође група су презентовали рад своје групе. Повратна информација о усвојености новог градива је остварена кроз занимљиву игру. Учитељица је помоћу лаптопа пуштала аудио запис оглашавања домаћих животиња, а задатак ученицима је био да погоде о којој животињи је ријеч и да одговоре на питања о карактеристикама те домаће животиње. На крају су сви заплесали уз аудио-визуелни запис пјесме „Деда Паја има фарму“.