Спискови кандидата који испуњавају услове конкурса

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса на радно мјесто наставник математике по Конкурсу објављеном у “ Гласу Српске“  дана 31.07.2019.године.

Кандидати који испуњавају услове конкурса су:

1. Марија Тодоровић

2. Љиљана Дубовина

3. Миле Вуковић

4. Тијана Андан

5. Сара Лакић

6. Немања Елез

7. Жељана Чамур

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса на радно мјесто наставник француског језика по Конкурсу објављеном у “ Гласу Српске“  дана 31.07.2019.године.

Кандидати који испуњавају услове конкурса су:

  1. Дајана Благојевић

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса на радно мјесто наставника биологије по Конкурсу објављеном у “ Гласу Српске“  дана 31.07.2019.године.

Кандидат који испуњава услове конкурса је:

1. Нинослав Нишић

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса на радно мјесто наставника информатике по Конкурсу објављеном у “ Гласу Српске“  дана 31.07.2019.године.

Ниједан од пријављених кандидата не испуњава услове наведене у конкурсу.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса на радно мјесто наставника демократије по Конкурсу објављеном у “ Гласу Српске“  дана 31.07.2019.године.

Ниједан од пријављених кандидата не испуњава услове наведене у конкурсу.