Секције 2016/17

 

РБ

АКТИВНОСТ

ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД

ПОНЕДЈЕЉАК

УТОРАК

СРИЈЕДА

ЧЕТВРТАК

Од

До

Од

До

Од

До

Од

До

1

Саобраћајна
секција

Техничко
образовање

V₁, V₂, V₃

 

 

12:00

13:30

 

 

 

 

2

Еколошка
секција

Биологија

VI-IX

13:10

14:55

 

 

 

 

 

 

3

Информатичка
секција

Основи
информатике

VI-IX

 

 

 

 

 

 

12:20

13:05

4

Историјска
секција

Историја

VII₂,VIII₁,IX₃

 

 

17:00

17:45

 

 

 

 

5

Ритмичка
секција

 

II-V

 

 

 

 

17:00

17:45

 

 

6

Драмско-рецитаторска
секција

Учитељи
од 2.до 5.раз.

 

 

 

 

 

 

 

12:30

13:15

7

Драмско-рецитаторска
секција

Српски
језик

VI₁,VII₁,VII₂,VII₃,VIII₃

 

 

 

 

17:00

17:45

 

 

8

Мали и
велики хор

Музичка
кул.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Оркестар

Музичка
кул.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Хор
црквеног
пјевања

Вјеронаука

II,III,IV,V

13:05

13:30

12:20

13:05