Распоред писмених вјежби и контролних радова за мјесец фебруар

 

ПИСМЕНЕ ПРОВЈЕРЕ ЗНАЊА УЧЕНИКА ЗА МЈЕСЕЦ  МАРТ  2015/16.г.

РАЗРЕД ПРЕДМЕТ СЕДМИЦА ДАТУМ  СМЈЕНА  ЧАС  ИМЕ НАСТАВНИКА  
II 1 Српски језик III 18.03. II 1. Татјана Митрушић  
Математика II 09.03. II 2. Татјана Митрушић  
Природа и др.. V 30.03. II 3. Татјана Митрушић  
             
II 2 Српски језик III 14.03 II 1. Снежана Лаловић  
Српски језик IV 21.03. II 1. Снежана Лаловић  
Математика III 17.03. II 1. Снежана Лаловић  
Природа и др. V 28.03. II 3.    
II 3 Српски језик III 18.03. II 1. Соња Станишић  
Природа и др. V 30.03. II 3. Соња Станишић  
Математика II 09.03. II 2. Соња Станишић  
             
III1 Српски језик I 02.03. II 1. Биљана Балчаковић  
Српски језик II 10.03. II 2. Биљана Балчаковић  
Математика III 14.03. II 2. Биљана Балчаковић  
             
III 2 Српски језик II 10.03. II   Марта Павловић  
Математика III 14.03. II   Марта Павловић  
           
             
III 3 Математика III 14.03. II 1. Драгана М.Зец  
Српски језик I 02.03 II 1. Драгана М.Зец  
Српски језик II 10.03. II 3.    
             
IV 1 Математика II 09.03. II 3. Предраг Даничић  
Енгл. Језик III 16.03. II 1.    
Српски језик III 18.03. II 1. Предраг Даничић  
Српски језик IV 25.03. II 1. Предраг Даничић  
Природа и др. II 10.03. II 3. Предраг Даничић  
IV 2 Српски језик III 18.03. II 1. Александра Тоцки Трапара  
Српски језик IV 25.03. II 1. Александра Тоцки Трапара  
Математика II 09.03. II 4. Александра Тоцки Трапара  
Природа и др. II 10.03. II 3. Александра Тоцки Трапара  
Енгл. Језик II 16.03. II 2.    
IV 3 Српски језик III 18.03. II 1. Маја Малетић  
Српски језик IV 25.03. II 1. Маја Малетић  
Математика II 09.03. II   Маја Малетић  
Природа и др. II 10.03. II   Маја Малетић  
Енгл. Језик II 16.03. II      
V 1 Српски језик I 04.03. II 1. Раденка Мочевић  
Математика IV 24.03. II 1. Раденка Мочевић  
Природа IV 21.03. II 3. Раденка Мочевић  
Енгл. Језик V 31.03. II 2. Славенка Лиздек  
Друштво III 17.03. II 3. Раденка Мочевић  
V 2 Српски језик III 14.03. II 4. Тијана Ђурђевић  
Математика IV 24.03. II 2. Тијана Ђурђевић  
 Енгл. Језик V 31.03. II 4. Славенка Лиздек  
           
           
        Срђана Вучетић
V 3 Математика IV 24.03. II 1. Сања Мастилица  
Српски језик III 14.03. II 1. Сања Мастилица  
Природа IV 21.03. II 3. Сања Мастилица  
Енгл. језик V 31.03. II 3. Славенка Лиздек  
Друштво III 17.03. II 4. Сања Мастилица  
           
V 4 Српски језик I 04.03 II 1. Татјана Генго  
Српски језик III 14.03. II 3. Татјана Генго  
Математика II 07.03. II 4. Татјана Генго  
Математика IV 24.03. II 2. Татјана Генго  
Природа V 30.03. II 3. Татјана Генго  
Енгл. Језик V 31.03. II 1. Славенка Лиздек  

 

 

          ПИСМЕНЕ ПРОВЈЕРЕ ЗНАЊА УЧЕНИКА ЗА МЈЕСЕЦ  МАРТ 2015/16.г.

 
 РАЗРЕД

 

ПРЕДМЕТ НЕДЕЉА ДАТУМ  СМЈЕНА  ЧАС  ИМЕ НАСТАВНИКА
VI1 Српски језик III 16.03. I 5. Александра Попадић
Енгле. језик III 18.03. I 4. Славенка Лиздек
Францу.језик I 02.03. I 2. Санела Пантелић
Математика         Добрица Шаровић
Географија         Мирна Лукета
Биологија III 17.03. I 6. Едина О.Мачкић
Историја         Соња Миловић
VI 2 Српски језик III 15.03. I 1. Весна Станишић
Енгле. језик III 18.03. I 5. Славенка Лиздек
Францу.језик   02.03. I 1. Санела Пантелић
Математика   25.03. I 5.

 

Сања Пушкар
Географија         Мирна Лукета
Биологија   23.03. I 2. Едина О.Мачкић
Историја         Соња Миловић
VI 3 Српски језик III 15.03. I 3. Весна Станишић
Енгле. језик III 18.03. I 6. Славенка Лиздек
Францу.језик II 02.03. I 3. Санела Пантелић
Математика         Добрица Шаровић
Географија         Мирна Лукета
Биологија III 17.03. I 5. Едина О.Мачкић
Историја         Соња Миловић
VII 1 Српски језик II 11.03. I 2. Весна Станишић
Енгле. језик III 14.03. I 6. Славенка Лиздек
Францу.језик II 02.03. I 4. Санела Пантелић
Математика         Небојша Симеуновић
Географија         Мирна Лукета
Биологија III 16.03. I 1. Едина О.Мачкић
Историја         Соња Миловић
Физика         Свјетлана Мијовић
VII 2 Српски језик II 09.03. I 4. Мирјана Тепавчевић
Енгле. језик III 14.03.-18.03. I 4. Славенка Лиздек
Францу.језик II 10.03. I 5. Санела Пантелић
Математика         Небојша Симеуновић
Географија         Мирна Лукета
Биологија III 16.03. I 3. Едина О.Мачкић
Историја         Соња Миловић
Физика         Свјетлана Мијовић
VII 3 Српски језик II 09.03. I 3. Мирјана Тепавчевић
Енгле. језик III 14.03.-18.03. I 5. Славенка Лиздек
Францу.језик II 10.03. I 3. Санела Пантелић
Математика         Небојша Симеуновић
Географија         Мирна Лукета
Биологија III 16.03. I 4. Едина О.Мачкић
Историја         Соња Миловић
Физика         Свјетлана Мијовић
VIII 1 Српски језик II 07.03 I 1. Мирјана Тепавчевић
Енгле. језик V 31.03 I 6. Тијана Таушан
Францу.језик I 02.03. I 4. Санела Пантелић
Математика         Добрица Шаровић
Географија         Мирна Лукета
Биологија IV 22.03. I 2. Едина О.Мачкић
Историја         Соња Миловић
Физика         Свјетлана Мијовић
Хемија III 14.03. I 4. Радмила Пржуљ
VIII 2 Српски језик II 07.03. I 4. Весна Станишић
Енгле. језик V 31.03. I 5. Тијана Таушан
Францу.језик I 02.03.   6. Санела Пантелић
Математика     I   Добрица Шаровић
Географија         Мирна Лукета
Биологија III 22.03. I 4. Едина О.Мачкић
Историја         Соња Миловић
Физика         Свјетлана Мијовић
Хемија III 14.03. I 6. Радмила Пржуљ
VIII 3 Српски језик II 07.03. I 5. Весна Станишић
Енгле. језик V 31.03. I 4. Тијана Таушан
Францу.језик I 02.03. I 1. Санела Пантелић
Математика         Добрица Шаровић
Географија         Мирна Лукета
Биологија III 22.03. I 1. Едина О.Мачкић
Историја         Соња Миловић
Физика         Свјетлана Мијовић
Хемија III 14.03. I 6. Радмила Пржуљ
IX 1 Српски језик III 14.03. I 1. Мирјана Тепавчевић
Енгле. језик III 16.03. I 1. Тијана Таушан
Францу.језик II 10.03. I 1. Санела Пантелић
Математика         Небојша Симеуновић
Географија         Мирна Лукета
Биологија III 22.03. I 1. Едина О.Мачкић
Историја         Соња Миловић
Физика         Свјетлана Мијовић
Хемија IV 25.03. I 1. Радмила Пржуљ
IX 2 Српски језик         Гордана Папаз
Енгле. језик III 16.03. I 6. Тијана Таушан
Францу.језик         Дајана Благојевић
Математика         Небојша Симеуновић
Географија         Мирна Лукета
Биологија III 22.03. I 3. Едина О.Мачкић
Историја         Соња Миловић
Физика         Свјетлана Мијовић
Хемија IV 25.03. I 3. Радмила Пржуљ
Хемија         Радмила Пржуљ