Распоред звоњења

Прва смјена

Распоред звоњења у првој смјени
1.час: 8:00 – 8:45 мали одмор 8:45 – 8:50
2.час: 8:50 – 9:35 мали одмор 9:35 – 9:40
3.час: 9:40- 10:25 велики одмор 10:25 – 10:40
4.час: 10:40 – 11:25 мали одмор 11:25 – 11:30
5.час: 11:30 – 12:15 мали одмор 12:15 – 12:20
6.час: 12:20 – 13:05 крај наставе

Друга смјена

Распоред звоњења у другој смјени
1.час: 13:30 – 14:15 мали одмор 14:15 – 14:20
2.час: 14:20 – 15:05 велики одмор 15:05 – 15:20
3.час: 15:20- 16:05 мали одмор 16:05 – 16:10
4.час: 16:10 – 16:55 мали одмор 16:55 – 17:00
5. час: 17:00 – 17:45 крај наставе