Распоред активности у продуженом боравку

Продужени боравак ради од 7:00 – 17:45 часова (прва и друга смјена)

 

7:00 – 8:00    – пријем дјеце

8:00 – 9:00    – домаћа задаћа

9:00  – 9:30    – доручак

9:30 – 10:30   – слободне активности

10:30 -11:00  – одмор, смјена дјеце

11:00  – 12: 00  – слободне активности

12:00  – 12:00   – ручак

12:00  – 14: 00  – одмор, смјена дјеце(одлазак дјеце на наставу и долазак дјеце са наставе)

14:00  – 15:00   – слободне активности

15:00  – 15:30   – ужина

15:30  – 16:30   – домаћа задаћа

16:30  – 17:00  -слободне активности

17:00 – 17:45   -одлазак дјеце кући