Разредна настава

У школи ради 17 наставника у разредној настави (од I до V разреда) и то:

Редни број Име и презиме Предмет Старјешинство
1. Раденка Мочевић Разредна настава 1-1
2. Сања Мастилица Разредна настава 1-2
3. Тијана Лаловић Разредна настава 1-3
4. Татјана Генго Разредна настава 1-4
5. Славка Трапара Разредна настава 2-1
6. Срђана Вучетић Разредна настава 2-2
7. Марија Топаловић Разредна настава 2-3
8. Миланка Шешлија Разредна настава 2-4
9. ТатјанаМитрушић Разредна настава 3-1
10. Снежана Лаловић Разредна настава 3-2
11. Дарија Драгишић Разредна настава 3-3
12. Биљана Балчаковић Разредна настава 4-1
13. Марта Павловић Разредна настава 4-2
14. Драгана Маловић Зец Разредна настава 4-3
15. Предраг Даничић Разредна настава 5-1
16. Александра Трапара Разредна настава 5-2
17. Маја Малетић Разредна настава 5-3