Продужени боравак

Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима и представља могућност да дjеца, поред редовне наставе, остају у школи још један дио дана, док су им родитељи на послу.

Продужени боравак је у нашој школи почео са радом 4.09.2010. године за ученике прве тријаде. На основу јавног позива Министарства просвјете и културе Републике Српске и спроведене анкете међу родитељима, ЈУ ОШ „Петар Петровић Његош“ из Источне Илиџе је поднијела захтјев за наставак рада продуженог боравка за ученике прве тријаде у школској 2018/19.години. Министарство просвјете и културе Републике Српске је Школи дало сагласност за формирање четири групе и ангажовање пет водитеља, с обзиром да посједује адекватан и опремљен простор за ову врсту васпитно-образовног рада. Покриће за ову сагласност је свакако План и програм који је Школа понудила као и досадашњи успјешан рад Школе на овом пољу. У складу са програмом рада продуженог боравка направљен је план рада: годишњи, мјесечни и дневни.

У продуженом боравку су дефинисана два облика планирања и то:
– тематско планирање и
– план слободних активности.

Тематско планирање је распоређено у пет подручја:

  1. Језичко- комуникацијско,
  2. Математичко- логичко,
  3. Социјализација, однос према себи, здрављу, околини и радним обавезама
  4. Културно- умјетничко,
  5. Игра, спорт, рекреација.

Продужени боравак је организован за ученике прве тријаде.

У овој школској 2018/19.години уписано је 130 ученика продуженог боравка. То су дјеца прве тријаде школовања.

БРОЈ УЧЕНИКА/ЦА ПО РАЗРЕДИМА:
1.разред :  55 ученика/ца

2.разред : 40 ученика/ца
3.разред :  35 ученика/ца
УКУПНО: 104 ученика/ца
Рад се реализује од 7:00 до 17:45 сати, у двије смјене

 

Продужени боравак обухвата исхрану дјеце, активности на изради задаће, те организоване слободне активности, активности према избору дјетета и могућностима школе.

Рад водитеља организован је у двије смјене. У ударном термину (вријеме ручка), рад свих пет водитеља се поклапа.

У Школи постоји трпезарија гдје дјеца ручају. Посебно се води рачуна о личној хигијени дјеце  и просторије у којој се обавља ручак.

Водитељи продуженог боравка:

Јована Перишић

Биљана Нишић

Ивана Папаз

Јелена Ђајић

Милица Бадњар