Предметна настава

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

Рб. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА У  VI  РАЗРЕДУ
1. Весна Станишић
2. Срђана Вучетић
2. Игор Минић
3. Санела Пантелић
4. Бојан Дурсун
5. Соња Миловић
6. Мирна Лукета
7. Добрица Шаровић
8. Сеад Реџић
9. Мирјана Ступар
11. Драгана Ковач
12. Лена Гавриловић
13. Марија Тодоровић
14. Александар Харт
15. Ања Бејатовић
16. Славица Говедарица
17. Младен Милинковић
   
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА У  VII  РАЗРЕДУ
1. Весна Станишић
2. Мирјана Тепавчевић
3. Санела Пантелић
4. Тијана Таушан
5. Соња Миловић
6 Свјетлана Мијовић
7. Жељана Чамур
8. Сеад Реџић
9. Мирјана Ступар
10. Лена Гавриловић
11. Младен Кубатлија
12. Марија Тодоровић
13. Александар Харт
14. Ања Бејатовић
15. Славица Говедарица
   
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА У VIII   РАЗРЕДУ
1. Срђана Вучетић
2. Весна Станишић                                                                                                        
3. Тијана Таушан
4. Санела Пантелић
5. Бојан Дурсун
6. Соња Миловић
7 Драган Јововић
8. Свјетлана Мијовић
9. Добрица Шаровић
10. Сеад Реџић
11. Радмила Пржуљ
12. Младен Кубатлија
13. Лена Гавриловић
15. Марија Тодоровић
16. Александар Харт
18. Ања Бејатовић
20. Славица Говедарица
21. Мирјана Ступар
   
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА У  IX  РАЗРЕДУ
1. Мирјана Тепавчевић
2. Славенка Лиздек
3. Тијана Таушан
4. Дајана Благојевић
5. Соња Миловић
6. Свјетлана Мијовић
7. Сања Зекић
8. Александра Крсман
9. Сеад Реџић
10. Радмила Пржуљ
11. Лена Гавриловић
12. Марија Тодоровић
13. Младен Кубатлија
14. Александар Харт
15. Ања Бејатовић
16. Славица Говедарица
17. Ранка Ребић
18. Мирјана Ступар