Помоћно особље

Ноћни чувар Момир Мочевић
Домар Бошко Тешановић
Радница у кухињи Ранка Мочевић
Радница на одржавању хигијене Драгица Гогић
Радница на одржавању хигијене Љиљана Вујовић
Радница на одржавању хигијене Радмила Пророк
Радница на одржавању хигијене Милкица Шкрба
Радница на одржавању хигијене Александра Шаровић
Радница на одржавању хигијене Зора Говедарица
Котлар Срђан Грачанин