Отварање СТЕМ лабораторије у нашој школи

У нашој школи отворена је СТЕМ лабораторија. Ово је једна од специјализованих СТЕМ учионица које ће се у организацији Save the children, уз подршку USAID-a отворити у основним и средњим школама широм Босне и Херцеговине. Кључна сврха СТЕМ наставе јесте  да млади људи владају функционалним знањима и способношћу повезивања различитих дисциплина у нове компетенције. Такође, СТЕМ настава подстиче ученике да развијају кључне компетенције и вјештине како би учествовали у економији знања.

СТЕМ је скраћеница која означава природне науке, технологије, инжењерство и математику (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Овај концепт подразумјева да се математика, хемија, физика,  биологија, информатика и техничко образовање изучавају у међусобној корелацији, логично повезани и примјенљиви на стварни живот. На тај начин, развија се критичко мишљење и самосталност, те јача дугорочна сврха уче.

Предности СТЕМ приступа у образовању је занимљивије учење, поред апстрактних, уче се и конкретне ствари, захваљујући конкретним знањима, млади лакше долазе до посла, проширује се база за развој СТЕМ индустрије и економије засноване на знању.

Лабораторију су свечано отворили директорица школе Зденка Перендија и начелник Општине Источна Илиџа Маринко Бoжовић, а присуствовали су сви наствници школе, те сарадници и представници локалне заједнице. Пред свим присутним наставница Марија Тодоровић је одржала час у овој специјализованој учионици са наставном јединицом Линеарне функције. На часу је показано како се функције употребљавају у свакодневном животу, у економском сектору, као и примјена линеарних функција у физици и при праволинијском кретању тијела. Ученици су на крају задатка цртали графике функција у програму Geogebra на рачунарима. Оваквим приступом су се повезали садржаји наставних предмета који се баве изучавањем природних наука и на практичном примјеру показала употреба линеарних функција.

Праћењем трендова у развоју технологије наше ученике ћемо боље припремити за њихов будући живот и смањити јаз између школских програма и стварних потреба на тржишту рада.