Екстерно вредновање постигнућа ученика деветог разреда

И ове године је у нашој школи успјешно реализовано екстерно вредновање постигнућа ученика деветог разреда. Тестирање је обављено из два наставна предмета: српски језик и математика,  9. и 10. априла 2019. године.
Првог дана, 09. априла 2019. године, вршило се тестирање из српског језика са почетком у 10:00 часова, а другог дана, 10. априла 2019. године из математике са почетком у 10:00 часова, а сама израда задатака је трајала 120 минута.
Први дан тестирања два ученика нису приступила тестирању, а другог дана један. Сви остали ученици су успјешно приступили тестирању.