Допунска настава за школску 2018/2019. годину

РАСПОРЕД РАДА СЕКЦИЈА, ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ШК.2018/19.ГОД.

РБ АКТИВНОСТ НАСТВНИК РАЗР. ПОНЕДЈЕЉАК УТОРАК СРИЈЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
Од До Од До Од До Од До Од До
1 Техничка секција Лена Гавриловић V₁,  V₂, V₃     12:00 13:30            
  Саобраћајна секција Дарија Драгишић                      
2 Еколошка секција Нинослав Нишић,

Мирна Лукета

VI-IX 13:10 14:55                
3 Информатичка секција Николија Стјепановић VI-IX             12:20 13:05    
4 Историјска секција Невена Грабовац VII₂,VIII₁,IX₃     17:00 17:45            
5 Ритмичка секција Таатјана Митрушић,

Маја Малетић

II-V         17:00 17:45        
6 Драмско-рецитаторска секција Сања Мастилица,

Дуња С.Тинтор

              12:30 13:15    
7 Драмска секција Весна Станишић VI₁,VII₁,VII₂,VII₃,VIII₃         17:00 17:45        
8 Мали и велики хор Музичка кул.                      
9 Оркестар Музичка кул.                      
10 Хор црквеног пјевања Вјеронаука II,III,IV,V 13:05 13:30 12:20 13:05            
11 Додатна настава Француски језик                      
12 Допунска настава Српски језик IV₁ VI₁,₂,₃,₄         12:30 13:15        
13 Допунска настава Математика IV₁         12:30 13:15        
14 Допунска настава Српски језик IV₃,IV₂,VI₁,₂,₃,₄ 12:30 13:15     12:30 13:15        
15 Допунска настава Математика IV₃,IV₂ 12:30 13:15     12:30 13:15        
16 Допунска настава Српски језик II₁ III₂     12:30 13:15     12:30 13:15    
17 Допунска настава Математика II₁ III₂         12:30 13:30        
18 Допунска настава Српски језик II₃     12:30 13:15            
19 Допунска настава Математика II₃             12:30 13:15    
20 Допунска настава Српски језик II₂                 12:30 13:15
21 Допунска настава Математика II₂                 12:30 13:15
22 Допунска настава Српски језик III₃     12:15 13:00            
23 Допунска настава Математика III₃     12:15 13:00            
24 Допунска настава Српски језик II₄ 12:30 13:15                
25 Допунска настава Математика II₄                 12:30 13:15
26 Допунска настава Француски језик VII₁,₂,₃, VIII₁,₂,₃, IX₁,₂,₃ 7:15 8:00     7:15 8:00        
27 Допунска настава Математика V₃             12:15 13:00    
28 Допунска настава Српски језик V₃             12:15 13:00    
29 Допунска настава Математика V₁             12:15 13:00    
30 Допунска настава Српски језик V₁             12:15 13:00    
31 Допунска настава Српски језик V₂             12:15 13:00    
32. Допунска настава Математика V₂             12:15 13:00    
33. Допунска настава Математика III₁         12:15 13:00        
34. Допунска настава Српски језик III₁         12:15 13:00        
35. Допунска настава Енглески јез. VI₂             13:05 13:50    
36. Допунска настава Енглески јез. IX₁,₂,₃     13:05 13:50            
37. Допунска настава Енглески јез. VI₁,₃,₄ VII₁,₂,₃ 13:05 13:50     12:15 13:05        
38. Допунска настава Географија VII₁,₂,₃     12:15 13:05            
39. Допунска настава Историја IX₁,₂,₃         13:05 13:45        
40. Допунска настава Француски јез. VI₁,₂,₃,₄             13:05 13:45    
41. Додатна настава Француски јез. VI₁,₂,₃,₄     7:15 8:00            
42. Допунска настава Биологија VII₁,₃                 13:10 14:55

 

Напомена: Додатна настава из енглеског језика сваких 15 дана је понедјељком од 13:05 до 14:50 ( седми разреди).