Допунска настава 2016/17

 

РБ

АКТИВНОСТ

ПРЕДМЕТ

РАЗР.

ПОНЕДЈЕЉАК

УТОРАК

СРИЈЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Од

До

Од

До

Од

До

Од

До

Од

До

1.

Допунска
настава

Српски
језик

IV₁
VI₁,₂,₃,₄

 

 

 

 

12:30

13:15

 

 

 

 

2.

Допунска
настава

Математика

IV₁

 

 

 

 

12:30

13:15

 

 

 

 

3.

Допунска
настава

Српски
језик

IV₃,IV₂,VI₁,₂,₃,₄

12:30

13:15

 

 

12:30

13:15

 

 

 

 

4

Допунска
настава

Математика

IV₃,IV₂

12:30

13:15

 

 

12:30

13:15

 

 

 

 

5.

Допунска
настава

Српски
језик

II₁ III₂

 

 

12:30

13:15

 

 

12:30

13:15

 

 

6.

Допунска
настава

Математика

II₁ III₂

 

 

 

 

12:30

13:30

 

 

 

 

7.

Допунска
настава

Српски
језик

II₃

 

 

12:30

13:15

 

 

 

 

 

 

8.

Допунска
настава

Математика

II₃

 

 

 

 

 

 

12:30

13:15

 

 

9.

Допунска
настава

Српски
језик

II₂

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

13:15

10.

Допунска
настава

Математика

II₂

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

13:15

11.

Допунска
настава

Српски
језик

III₃

 

 

12:15

13:00

 

 

 

 

 

 

12.

Допунска
настава

Математика

III₃

 

 

12:15

13:00

 

 

 

 

 

 

13.

Допунска
настава

Српски
језик

II₄

12:30

13:15

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Допунска
настава

Математика

II₄

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

13:15

15.

Допунска
настава

Француски
језик

VII₁,₂,₃,
VIII₁,₂,₃, IX₁,₂,₃

7:15

8:00

 

 

7:15

8:00

 

 

 

 

16.

Допунска
настава

Математика

V₃

 

 

 

 

 

 

12:15

13:00

 

 

17.

Допунска
настава

Српски
језик

V₃

 

 

 

 

 

 

12:15

13:00

 

 

18.

Допунска
настава

Математика

V₁

 

 

 

 

 

 

12:15

13:00

 

 

19.

Допунска
настава

Српски
језик

V₁

 

 

 

 

 

 

12:15

13:00

 

 

20.

Допунска
настава

Српски
језик

V₂

 

 

 

 

 

 

12:15

13:00

 

 

21.

Допунска
настава

Математика

V₂

 

 

 

 

 

 

12:15

13:00

 

 

22.

Допунска
настава

Математика

III₁

 

 

 

 

12:15

13:00

 

 

 

 

23.

Допунска
настава

Српски
језик

III₁

 

 

 

 

12:15

13:00

 

 

 

 

24.

Допунска
настава

Енглески
јез.

VI₂

 

 

 

 

 

 

13:05

13:50

 

 

25.

Допунска
настава

Енглески
јез.

IX₁,₂,₃

 

 

13:05

13:50

 

 

 

 

 

 

26.

Допунска
настава

Енглески
јез.

VI₁,₃,₄
VII₁,₂,₃

13:05

13:50

 

 

12:15

13:05

 

 

 

 

27.

Допунска
настава

Географија

VII₁,₂,₃

 

 

12:15

13:05

 

 

 

 

 

 

28.

Допунска
настава

Историја

IX₁,₂,₃

 

 

 

 

13:05

13:45

 

 

 

 

29.

Допунска
настава

Француски
јез.

VI₁,₂,₃,₄

 

 

 

 

 

 

13:05

13:45

 

 

30.

Допунска
настава

Биологија

VII₁,₃

 

 

 

 

 

 

 

 

13:10

14:55