Ученик генерације

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ   Ученик генерације се бира сваке школске године, а поступци и правила избора ученика генерације су одређени Правилником о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи. За ученика генерације у школи бира се ученик деветог разреда који је током цјелокупног основног образовања и васпитања у својој генерацији имао одличан општи успјех у…

Опширније

Савјет родитеља

САВЈЕТ РОДИТЕЉА   Васпитно-образовне задатке школа не може ефикасно реализовати без пуне сарадње са родитељима ученика. Савјет родитеља је кључна спона између наставничког колектива и родитеља ученика. Преко Савјета родитеља се организованије утиче не само на педагошко-психолошко образовање родитеља и остваривање јединства утицаја, већ и на укључивање родитеља у остваривање појединих одгојно-образовних задатака школе.  …

Опширније