Допунска настава

ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ

 

Редни број НАЗИВ  ТЕРМИН ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК
1. Допунска настава из српског јез. од 2.до 5.раз.   Учитељи од 2.до 5.раз.
2. Допунска настава из математика јез.од 2.до 5.раз.   Учитељи од 2.до 5.раз.
3. Допунска настава из српског јез. 6. и 8..аз.   Мирјана Тепавчевић
4. Допунска из српског језика 7.и 9. раз.   Весна Станишић
5. Допунска енглески језика 1-5,6,7,8 раз.   Тијана Таушан
6. Допунска из енглеског језика 5.,4.,3. и 9. раз.   Славенка Лиздек
6. Допунска из француског језика 7,8 раз.  13:05 – 13:50 Санела Пантелић